Από www.capital.gr, Monday, 12 September 2011 20:45

ΓΓΠΣ: Υπηρεσία εκτύπωσης ειδοποιητηρίων πληρωμής και επιστροφής φόρου

Σε παραγωγική λειτουργία τέθηκε από σήμερα 12/09/2011, στο περιβάλλον του νέου TAXISnet, η Υπηρεσία Ειδοποιήσεων Πληρωμών ή Επιστροφών Φόρου. 

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, με την εφαρμογή αυτή ο χρήστης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΓΓΠΣ έχει τη δυνατότητα να προβάλει στην οθόνη του υπολογιστή του και να εκτυπώσει τις ειδοποιήσεις που λαμβάνει για την πληρωμή ή την επιστροφή φόρου. Αναλυτικά, υποστηρίζονται τα παρακάτω ειδοποιητήρια.

• Ειδοποιήσεις επιστροφής Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων
• Ειδοποιήσεις καταβολής δόσεων Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων
• Εκκαθαριστικό σημείωμα ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης,  έκτακτης εισφοράς σε αντικειμενικές δαπάνες και τέλους επιτηδεύματος του Ν. 3986/2011
• Ειδοποιήσεις καταβολής δόσεωνεισφορών και τέλους επιτηδεύματος του Ν. 3986/2011 (όταν θα είναι διαθέσιμες)
• Ειδοποιήσεις καταβολής δόσεων περαίωσης Ν. 3888/2010.

Στην ίδια ανακοίνωση σημειώνεται πως η εκτύπωση των παραπάνω ειδοποιήσεων μπορεί να αντικαταστήσει την αντίστοιχη έντυπη ειδοποίηση που αποστέλλεται ταχυδρομικώς, και να χρησιμοποιηθεί στα τραπεζικά ιδρύματα για την εξόφλησή τους.

Παράλληλα, αναφέρεται πως η πρόσβαση στη συγκεκριμένη υπηρεσία γίνεται μέσω του δικτυακού τόπου της Γενικής Γραμματείας, στη διεύθυνση www.gsis.gr. Συγκεκριμένα, θα πρέπει αρχικά να επιλέξετε το πλαίσιο Υπηρεσίες προς Πολίτες ή το πλαίσιο Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις/Επιτηδευματίεςκαι στη συνέχεια την επιλογή Ειδοποιήσεις πληρωμής ή επιστροφής φόρου.